Andre nettsider og forskning om kortvoksthet

Fra TRS

Negotiating the discursive spaces of inclusive education: narratives of experience from contemporary Physical Education

Av: Ellen Berg Svendby (TRS) og Fiona Dowling (NIH)

Publisert i Scandinavian Journal of Disability Research, 2012

(Artikkelen krever tilgang, kan fås ved henvendelse til TRS) 

Vanntilvenning og svømmeopplæring for barn som er kortvokste

Av Ellen Berg (spesialpedagog/idrettspedagog) og Liv Øinæs Andersen (fysioterapeut) (2004)


Kortvokste i Norge: Yrkesdeltagelse, kroppsplager, bruk av helsetjenester og trygdeytelser

Johansen H. Fysioterapeuten 3/2010

Kortvokststudien - en oppsummering

Heidi Johansen og Inger-Lise Andresen (TRS), 2011

Barn med skjelettdysplasi slik deres foreldre ser dem - en kartleggingsstudie.

Johansen H, Andresen IL.Pediatrisk Endokrinologi (Paediatric Endocrinology) 2009:23;1:s42-47. 

Norsk elektronisk legehåndbok om achondroplasi

Teksten er skrevet av Nina Riise og Heidi Johansen ved TRS, 2009

Strevsomt å være kortvokst. En kartleggingsstudie av voksne kortvokste med hensyn til deltagelse i arbeidslivet, kroppslige plager, bruk av helsetjenester og trygdeytelser.

Johansen H. Masteroppgave; Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo 2007.

Health status in adults with short stature in Norway, a comparison with the general population and Reumatoid artrites.

Johansen H., Andresen I. L., Næss E. E., et al. BMC Orfanet J Rare diseases 2007; 2:10


Kortvokste forteller

Har aldri tatt nei for et nei

Atle Thorsen, 51 år, achondroplasi
- intervjuet av Marianne Monsen 2001

Ei jente med vilje og tæl
Intervju med foreldrene til Åsne, 8 år med achondroplasi. Av journalist Marianne Monsen 2001

Kampen for barna
Torill Steen, 37 år, Spondyloepimetafyseal dysplasi (Strudwick type) - intervjuet av Marianne Monsen 2001

Liten i en stor verden
av Marit Horne Artikkelen har tidligere vært publisert i KK 21/2000. Gjengitt med tillatelse fra forfatteren

Født med en sjelden diagnose
Dette er en samling intervjuer utgitt av Helsedirektoratet i 2011

Jeanette Skarsland er kortvokst og intervjues på side 4 i heftet

Annet

"Livsløp og aldring - et brukerperspektiv på kompetansesentrene" Boken er skrevet i regi av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse i samarbeid med TRS med flere. (2011)

"Sjelden og vanlig, livsløp og aldring med sjeldne diagnoser"
Boken er skrevet i regi av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse i samarbeid med TRS med flere. (2011)