Andre nettsider og forskning om kortvoksthet

Andre nettsider

Diagnoseinformasjon

Teksten er skrevet av Nina Riise og Heidi Johansen ved TRS, 2009

Forskning og utviklingsarbeid om kortvokste med bidrag fra TRS ansatte

Pågående prosjekter

Voksne med akondroplasi

TRS erfarer at det mangler kunnskap om voksne med Akondroplasi. Det er derfor igangsatt en studie om voksne med Akondroplasi i samarbeid med kortvokstforeningen NiK: Akondroplasistudien.

Studien har flere deler og du kan lese mer om disse delstudiene og hvordan du kan delta under

Masteroppgave

Johansen H. Masteroppgave; Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo 2007.

Vitenskapelige artikler og andre publikasjoner

Under finner  du vitenskapelige artikler og andre publikasjoner hvor TRS ansatte er ansvarlige eller har bidratt. Noen av tidsskriftene krever tilgang for å lese artikkelen. Ta kontakt med TRS hvis du ønsker mer informasjon om en artikkel.

2013

Av: Johansen H, Dammann B, Andresen I-L, Fagerland MW. Publisert: Health and quality of life outcomes, 2013


2012

Av: Ellen Berg Svendby (TRS) og Fiona Dowling (NIH). Publisert i Scandinavian Journal of Disability Research, 2012

2011

Johansen H, Andresen IL.Pediatrisk Endokrinologi (Paediatric Endocrinology) 2009:23;1:s42-47. 

En artikkel publisert i 2014: A life-course perspective on stigma-handling: resilience in persons of restricted growth narrated in life histories, bygger på resultater fra denne studien.

2010

Johansen H. Fysioterapeuten 3/2010

2007

Johansen H., Andresen I. L., Næss E. E., et al. BMC Orfanet J Rare diseases 2007; 2:10

2004

Av Ellen Berg (spesialpedagog/idrettspedagog) og Liv Øinæs Andersen (fysioterapeut) (2004)


Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.