HELSENORGE

Andre nettsider, kurstilbud og forskning om kortvoksthet

Andre ​​​nettsider 

​Inte​​resseforeninger

Litt​le People of America, en interesseorganisasjon


Kurs​​​​tilbud

Kurs f​​or personer med kortvoksthet og deres pårørende

I løpet av året arrangerer TRS flere kurs som kan være aktuelle personer med kortvoksthet og deres pårørende. Du finner mer informasjon om kursene i vår kurskalender.

Gå til kurskalenderen


Kurs fo​​r fagpersoner

TRS har laget et e-læringskurs om skolestart for barn med kortvoksthet. Målgruppe for kurset er lærere , skoleansatte, fagpersoner i kommunen og foreldre.

Gå til e-læringskurs om skolestart for kortvokste barn

Forsk​​​ning og utviklingsarbeid​

Fo​​rskning og utviklingsarbeid om kortvoksthet, med bidrag fra TRS ansatte:

Doktorgr​​ads og mastergradsprosjekt: Akondroplasistudien

TRS erfarer at det mangler kunnskap om voksne med Akondroplasi. Det ble derfor igangsatt en studie om voksne med Akondroplasi i samarbeid med kortvokstforeningen NiK: Akondroplasistudien.

Studien har flere deler, les mer om dette på prosjektsiden:

Andre prosjekter

Kvalit​​at​​​iv studie om erfaringer med fysisk aktivitet hos voksne med akondroplasi

Det pågår også en kvalitativ studie om hvilke erfaringer og opplevelser voksne med akondroplasi har med fysisk aktivitet. 

Internasjonal studie om psykisk helse og livskvalitet hos voksne med kortvoksthet

En studie om psykisk helse og livskvalitet hos voksne kortvokste startes opp i november 2021

Les om prosjektet livskvalitet og psykisk helse hos voksne kortvokste med en skjelettd​ysplasi

​Master​​gradsoppgaver

Vitenskap​​elige artikler og andre publikasjoner

Under finner  du vitenskapelige artikler og andre publikasjoner hvor TRS ansatte er ansvarlige eller har bidratt. Noen av tidsskriftene krever tilgang for å lese artikkelen. Ta kontakt med TRS hvis du ønsker mer informasjon om en artikkel.

20​​21

2​​020

20​​19

20​13

2​​012

2​​​​011

En artikkel publisert i 2014: A life-course perspective on stigma-handling: resilience in persons of restricted growth narrated in life histories, bygger på resultater fra denne studien.

2​​010

200​​​7


 

Fant du det du lette etter?