HELSENORGE

Andre nettsider, kurstilbud og forskning om kortvoksthet

Andre nettsider om kortvoksthet

Little People of America, en interesseorganisasjon

Kurstilbud

Kurs for personer med kortvoksthet og deres pårørende

I løpet av året arrangerer TRS flere kurs som kan være aktuelle personer med kortvoksthet og deres pårørende. Du finner mer informasjon om kursene i vår kurskalender.

Gå til kurskalenderen

Kurs for fagpersoner

TRS har laget et e-læringskurs om skolestart for barn med kortvoksthet. Målgruppe for kurset er lærere og andre skoleansatte.

Gå til e-læringskurs om skolestart for kortvokste barn

Forskning og utviklingsarbeid om personer med kortvoksthet, med bidrag fra TRS ansatte

Pågående doktorgrads og mastergradsprosjekt: Akondroplasistudien

TRS erfarer at det mangler kunnskap om voksne med Akondroplasi. Det ble derfor igangsatt en studie om voksne med Akondroplasi i samarbeid med kortvokstforeningen NiK: Akondroplasistudien.

Studien har flere deler, les mer om dette på prosjektsiden:

Kvalitativ studie om erfaringer med fysisk aktivitet hos voksne med akondroplasi

Det pågår også en kvalitativ studie om hvilke erfaringer og opplevelser voksne med akondroplasi har med fysisk aktivitet. 

Internasjonal studie om psykisk helse og livskvalitet hos voksne med kortvoksthet

En studie om psykisk helse og livskvalitet hos voksne kortvokste startes opp i november 2021

Les om prosjektet livskvalitet og psykisk helse hos voksne kortvokste med en skjelettdysplasi

Publiserte oppgaver og artikler om personer med kortvoksthet

Mastergradsoppgaver

Vitenskapelige artikler og andre publikasjoner

Under finner  du vitenskapelige artikler og andre publikasjoner hvor TRS ansatte er ansvarlige eller har bidratt. Noen av tidsskriftene krever tilgang for å lese artikkelen. Ta kontakt med TRS hvis du ønsker mer informasjon om en artikkel.

2021

2020

2019

2013

2012

2011

En artikkel publisert i 2014: A life-course perspective on stigma-handling: resilience in persons of restricted growth narrated in life histories, bygger på resultater fra denne studien.

2010

2007

2004

  • Vanntilvenning og svømmeopplæring for barn som er kortvokste. Av Ellen Berg (spesialpedagog/idrettspedagog) og Liv Øinæs Andersen (fysioterapeut) (2004). Publisert på TRS nettsider.


 

Fant du det du lette etter?