Andre nettsider, kurstilbud og forskning om kortvoksthet

Andre nettsider om kortvoksthet

Diagnoseinformasjon

Teksten er skrevet av Nina Riise og Heidi Johansen ved TRS, 2009

Kurstilbud

Kurs for personer med kortvoksthet og deres pårørende

I løpet av året arrangerer TRS flere kurs som kan være aktuelle personer med kortvoksthet og deres pårørende. Du finner mer informasjon om kursene i vår kurskalender.

Gå til kurskalenderen

Kurs for fagpersoner

TRS har laget et e-læringskurs om skolestart for barn med kortvoksthet. Målgruppe for kurset er lærere og andre skoleansatte.

Gå til e-læringskurs om skolestart for kortvokste barn

Forskning og utviklingsarbeid om kortvokste med bidrag fra TRS ansatte

Pågående doktorgrads og mastergradsprosjekt: Voksne med akondroplasi

TRS erfarer at det mangler kunnskap om voksne med Akondroplasi. Det er derfor igangsatt en studie om voksne med Akondroplasi i samarbeid med kortvokstforeningen NiK: Akondroplasistudien.

Studien har flere deler og du kan lese mer om disse delstudiene og hvordan du kan delta under

Masteroppgave

Johansen H. Masteroppgave; Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo 2007.

Vitenskapelige artikler og andre publikasjoner

Under finner  du vitenskapelige artikler og andre publikasjoner hvor TRS ansatte er ansvarlige eller har bidratt. Noen av tidsskriftene krever tilgang for å lese artikkelen. Ta kontakt med TRS hvis du ønsker mer informasjon om en artikkel.

2013

Av: Johansen H, Dammann B, Andresen I-L, Fagerland MW. Publisert: Health and quality of life outcomes, 2013


2012

Av: Ellen Berg Svendby (TRS) og Fiona Dowling (NIH). Publisert i Scandinavian Journal of Disability Research, 2012

2011

Johansen H, Andresen IL.Pediatrisk Endokrinologi (Paediatric Endocrinology) 2009:23;1:s42-47. 

En artikkel publisert i 2014: A life-course perspective on stigma-handling: resilience in persons of restricted growth narrated in life histories, bygger på resultater fra denne studien.

2010

Johansen H. Fysioterapeuten 3/2010

2007

Johansen H., Andresen I. L., Næss E. E., et al. BMC Orfanet J Rare diseases 2007; 2:10

2004

Av Ellen Berg (spesialpedagog/idrettspedagog) og Liv Øinæs Andersen (fysioterapeut) (2004)


Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.