Andre nettsider, kurstilbud og forskning om kortvoksthet

Andre nettsider om kortvoksthet

Diagnoseinformasjon

Norsk elektronisk legehåndbok om achondroplasi

Teksten er skrevet av Nina Riise og Heidi Johansen ved TRS, 2009

Kurstilbud

Kurs for personer med kortvoksthet og deres pårørende

I løpet av året arrangerer TRS flere kurs som kan være aktuelle personer med kortvoksthet og deres pårørende. Du finner mer informasjon om kursene i vår kurskalender.

Gå til kurskalenderen

Kurs for fagpersoner

TRS har laget et e-læringskurs om skolestart for barn med kortvoksthet. Målgruppe for kurset er lærere og andre skoleansatte.

Gå til e-læringskurs om skolestart for kortvokste barn

Forskning og utviklingsarbeid om kortvokste med bidrag fra TRS ansatte

Pågående doktorgrads og mastergradsprosjekt: Voksne med akondroplasi

TRS erfarer at det mangler kunnskap om voksne med Akondroplasi. Det er derfor igangsatt en studie om voksne med Akondroplasi i samarbeid med kortvokstforeningen NiK: Akondroplasistudien.

Studien har flere deler, les mer om dette på prosjektsiden:

Det pågår også en kvalitativ studie om hvilke erfaringer og opplevelser voksne med akondroplasi har med fysisk aktivitet. 

Mastergradsoppgaver

Vitenskapelige artikler og andre publikasjoner

Under finner  du vitenskapelige artikler og andre publikasjoner hvor TRS ansatte er ansvarlige eller har bidratt. Noen av tidsskriftene krever tilgang for å lese artikkelen. Ta kontakt med TRS hvis du ønsker mer informasjon om en artikkel.

2021

2020

2019

2013

2012

2011

En artikkel publisert i 2014: A life-course perspective on stigma-handling: resilience in persons of restricted growth narrated in life histories, bygger på resultater fra denne studien.

2010

2007

2004

  • Vanntilvenning og svømmeopplæring for barn som er kortvokste. Av Ellen Berg (spesialpedagog/idrettspedagog) og Liv Øinæs Andersen (fysioterapeut) (2004). Publisert på TRS nettsider.


 

Fant du det du lette etter?