Undertyper av Ehlers-Danlos' syndrom (EDS)

Denne siden er under oppbygging. Foreløpig finner du beskrivelse av de undertypene TRS har tekst på nå. Dette er de seks typene som beskrives i Villefranchekriteriene for EDS, og som har vært brukt frem til nå.

   EDS arthrochochalasia, kyphoskoliotisk og dermatosparaxis type    EDS vaskulær type    EDS klassisk type    EDS hypermobil type

I mars 2017 ble forslag til ny internasjonal EDS klassifikasjon publisert. Denne beskriver 13 undertyper av EDS. Det er ikke avklart enda hvilket tilbud de 7 "nye" undertypene i denne klassifikasjonen skal ha i den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser. 

TRS har foreløpig ikke skrevet norsk tekst om de "nye" undertypene. Du kan lese artikkelen om 2017 EDS klassifikasjon (på engelsk) her