Andre nettsider og forskning om Ehlers-Danlos' syndrom

​Andre nettsider med informasjon om EDS

Les om EDS hos det amerikanske helsedepartementet

Forsknings og utviklingsarbeid om EDS hvor TRS ansatte har bidratt

Doktorgradsavhandlinger

  • Svendby, Ellen Berg:  'Jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn'. En narrativ studie om barn og unges erfaringer med kroppsøvingsfaget når de har en sjelden diagnose (fysisk funksjonshemning). Doktorgradsavhandling ved Norges idrettshøgskole, Oslo. Juni, 2013.

Publiserte artikler om EDS, hvor TRS ansatte har bidratt

2015

Av: Jørgensen A, Fagerheim T, Rand-Hendriksen S, Lunde PI, Vorren TO, Pepin MG, Leistritz DF, Byers PH. Publisert i Eur J Hum Genet. september 2015

2013

Av: Bathen T, Hangmann AB, Hoff M, Andersen LO, Rand-Hendriksen S. Publisert i Am J Med Genet A 2013. 161(12): 3005–3011. 

2011

Av: Remvig, L, Engelbert, RH, Berglund, B, Bulbena, A, Byers, PH, GrahameR, Juul-Kristensen, B, Lindgren, KA, Uitto, J, Wekre, LL. Publisert i Reumatology (Oxford) juni 2011

  • Ehlers-Danlos syndrome, hypermobile type and Benign Joint Hypermobility syndrome – do they represent the same diagnosis?

Av: Wekre, LL, Hoff M, Andersen, LØ, Juul-Kristensen B.  Publisert i: Seminar book of the 11 th Physiatric Summer School. Helsinki, Finland 2010. Laxity p. 21-28. Helsinki, Rehabilitation ORTON, ORTON foundation, e-mail: Leena.Ristolainen@orton.fi.

2009 

Av: de Vries O, Bathen T, Andersen LØ, Wilhelmsen JA, Aa Rasmussen K, Hoff M.  Publisert i Barnestafetten, medlemsblad for fysioterapeuter som arbeider med barn, nr 57, 2009, 27. årgang

2006

Av: Rand-Hendriksen S, Lande Wekre L, Paus B. Publisert i Tidsskrift for den norske lægeforening, 15, 2006;126:1903-7

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.