HELSENORGE

Anbefalinger for utredning av nyfødte med reduksjonsdeformiteter

Veiledning for leger om nyfødte barn med reduksjonsdeformiteter

En arbeidsgruppe i Nasjonalt fagnettverk for dysmeli har utarbeidet anbefalingene for utredning av nyfødte med reduksjonsdeformiteter. Arbeidsgruppen har bestått av legespesialister innen aktuelle spesialiteter:

Nina Riise, overlege ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnsoer, Nils Thomas Songstad, barnelege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Karen Rosendahl, barneradiolog ved Haukeland universitetssykehus, Maria Vatne, håndkirurg ved Oslo universitetssykehus, Cecilie Rustad, genetiker ved Oslo universitetssykehus og Gunn Hulleberg, ortoped ved St. Olavs hospital.

Anbefalingene er høsten 2017 publisert på Helsebiblioteket, i Norsk barnelegeforenings generelle veileder i pediatri.

Les: Anbefaling for utredning av nyfødte med reduksjonsdeformiteter

Fant du det du lette etter?