Utredning og undersøkelser ved AMC

Du kan laste ned denne nettsiden i utskriftsvennlig versjon her

Utredning og undersøkelser

Forslag til sykehistorie, klinisk undersøkelse og supplerende undersøkelser hos en person med AMC. Hvilke supplerende undersøkelser som er aktuelle å utføre må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Anamnese (sykehistorie)

A. Familien

 • Er det andre i familien med samme/liknende affeksjon?
 • Er foreldrene i slekt?
 • Markert variasjon i kontrakturer hos andre familiemedlemmer med arthrogrypose? Noen familiemedlemmer kan ha en mildere form av samme tilstand.
 • Andre muskel-/skjelettsykdommer, nevrologiske sykdommer eller reumatologiske sykdommer i nærmeste familie

B. Svangerskapet

 • Sykdommer hos mor (diabetes, myasthenia gravis, multippel sklerose e.l.)
 • Infeksjoner i svangerskapet (røde hunder, vannkopper, coxsackievirus, enterovirus)
 • Hypertermi (svært høy temperatur - over 39 grader), feber under svangerskapet
 • Beskrivelse av "unormale" bevegelser hos fosteret (for eksempel fosteret sparket bare på et sted), eller påfallende liten bevegelighet hos fosteret
 • For lite fostervann (oligohydramnion), lekkasje av fostervann
 • Avvik på livmorens form
 • Traumer under svangerskapet
 • Komplikasjoner under svangerskapet (for eksempel blødninger, truende abort og så videre)

C. Fødselen

 • Endret leie (for eksempel seteleie eller tverrleie)
 • Svangerskapets lengde
 • Igangsetting av fødselsveer
 • Forandringer på livmorkaken (placenta) eller fosterhinnene
 • Tvillingfødsel (flerfødsel)

D. Naturlige funksjoner

 • Vannlating
 • Avføringsmønster
 • Seksualfunksjon
 • Matlyst og spisemønster
 • Søvn

Klinisk undersøkelse

A. Beskrivelse av bevegelighet i alle ledd

 • Beskrivelse av hvilestilling
 • Hvilke ekstremiteter og ledd er stive (alle ledd skal vurderes inkludert kjeve, nakke, rygg og de små finger- og tåledd)
 • Fotografier og video kan være et gode hjelpemidler for å beskrive barnet, og for å kunne følge utviklingen

B. Beskrivelse av muskulatur

 • Vurdere muskelfylde i samtlige muskelgrupper (normal eller redusert)
 • Musklenes konsistens (bløt/hypoton eller fast)
 • Kjenne og se etter fibrøse bånd
 • Muskelkontraksjoner – er senene festet på normalt sted eller ikke
 • Teste muskelkraft der det lar seg gjøre

C. Nevrologisk undersøkelse

 • Beskrivelse av bevissthetsnivå og orientering – livlig og våken versus slapp og døsig
 • Hjernenerver
 • Reflekser (tilstede eller ikke, slappe eller livlige, sidelike)
 • Kraft
 • Kartlegging av følesans (sensibilitet)
 • Koordinasjon

D. Beskrivelse av bindevev

 • Hud (myk, "deiget", tykk, overstrekkbar)
 • Underhudsfett (lite eller mye)
 • Brokkdannelse (lyske-, navle- eller mellomgulvsbrokk)
 • Se etter helputer

E. Beskrivelse av andre endringer

 • Kjønnsorganene: manglende kjønnslepper, testiklene er ikke på plass såkalt cryptorchisme, liten penis
 • Ekstremitetene: se etter vingeliknende hinner over ledd - pterygium, lengde, avsnøringsfurer, manglende kneskjell, ledd som er ute av stilling, smilehull
 • Ryggraden: skoliose, kyfose
 • De indre organene: lunger, hjerte, svelg, tarm, urinveier

F. Misdannelser

 • Øynene: små, endret fasong, hengende øyelokk, skjeling
 • Sentralnervesystemet: tegn på strukturelle endringer, senfølger etter slag, mental retardasjon
 • Skallen: misdannelser som en følge av en fast forbindelse av benvev mellom to knokler, asymmetri, lite hode
 • Ekstremitetene: sammenvoksing av underarmsbena, manglende utvikling av deler av arm og/eller ben
 • Urinveiene: strukturelle endringer på nyrene, urinlederne og/eller urinblæren
 • Hjertet: bilyder, arytmi, tegn på hjertesvikt
 • Blodsirkulasjonen: endringer i sirkulasjonen, marmorert hud, blå og kald på armer og ben, blåmerker
 • Lungene: tegn på redusert lungefunksjon
 • Misdannelser på de indre organene, obs. tarmen

G. Beskrivelse av orofacial anatomi og funksjon (utføres av tannhelsetjenesten)

 • Ansiktet: se etter fødselsmerke, asymmetri, flat nesebro
 • Kjevene: asymmetri - liten, tilbakeliggende underkjeve, bittanalyse, gapehøyde med sidebevegelighet og fremoverskyvning samt deviasjon – skjevhet ved gaping
 • Munnhulen: ganens fasong, tungens leie og bevegelighet, sensibilitet og tannstatus
 • Ansiktets og munnhulens muskulatur (mimikk, kraft)
 • Spising og drikking: vurdere suge-evne hos små barn, vurdere evnen til å bearbeide mat og drikke ved å beskrive bruk av lepper, kinn, tunge og tenner
 • Svelging: igangsetting, tegn til feilsvelging (aspirasjon – som medfører hoste og brekninger), se etter matrester i munnhulen etter svelging
 • Talen: språklyder, sammenhengende tale, nasalitet, stemme, utholdenhet i kommunikasjon med andre

Supplerende undersøkelser

Dette er undersøkelser som kan være viktige for å komme nærmere en eksakt diagnose, og for å avdekke ulike tilleggskomplikasjoner og misdannelser som mistenkes i forbindelse med den kliniske undersøkelsen (se over).

A. Røntgenundersøkelser

A.1. Vanlig røntgen for å se etter:

 • Benanomalier, for eksempel tynne/slanke ben, sammenvoksinger, ekstra eller manglende små ben i hender og føtter
 • Utredning ved kortvoksthet (skjelettdysplasier?)
 • Skoliose
 • Sammenvoksing
 • Fravær av kneskjell

A.2. Ultralyd:

 • Vurdere sentralnervesystemet (hos spedbarn gjøres dette via fontanellen)
 • Se etter misdannelser på andre indre organer

A.3. CT (computertomografi):

 • Se på overgangen mellom hode og nakke (craniocervical overgang) samt hele ryggraden dersom det foreligger nevrologiske symptomer
 • Vurdering av muskelmassen og graden av fettinnfiltrasjon i de ulike muskelbukene. (CT snittene tas med 5mm snittykkelse gjennom overarm, underarm, bekken, lår og legg. Snittene gjennom armene gir også fremstilling av thoraxveggen)
 • Spørsmål om spinal stenose som sees i enkelte tilfeller

A.4. MRI (magnet resonans tomografi):

 • Er i enda større grad egnet til å beskrive muskelmasse og infiltrasjon av bindevev og fett
 • Vurdering av andre bløtdelsforandringer
 • Vurdering av misdannelser i sentralnervesystemet

B. Biopsier

I spesielle tilfeller kan det være nyttig å ta biopsier

B.1. Hudbiopsi:

 • Tas til dyrkning av fibroblastkultur dersom det er nødvendig med kromosomanalyse
 • Flere organsystemer er involvert
 • Misdannelser i CNS

B.2. Muskelbiopsi:

 • Ta prøvemateriale fra normale og affiserte muskler (gjerne i forbindelse med kirurgi) for å skille mellom myopatiske og nevropatiske tilstander
 • Spesielle histopatologiske og elektronmikroskopiske teknikker er benyttet for å vurdere fett- og bindevev som erstatter muskelvev samt for å se på muskelfibrenes størrelse

C. Elektrofysiologiske undersøkelser

 • Elektromyografi (EMG) – måler elektrisk aktivitet i muskulatur, og kan være med på å skille mellom feil/endringer i nervene og feil/endringer i muskulaturen som eventuelle årsaker til AMC
 • Nevrografi (nerveledningshastighet) – bør utføres ved mistanke om perifere skader på nervene (nevropatier)
 • SEP (sensible evoserte potensialer) – bør utføres ved mistanke om skader på ryggmargsnivå

Ved amyoplasi finner en vanligvis ingen forandringer ved nevrofysiologiske undersøkelser.
 

Teksten ble faglig oppdatert i desember 2016.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.