Andre nettsider og forskning om AMC

​Andre fagmiljøer

TAKO-senteret Et landsdekkende kompetansesenter for oral tannhelse ved sjeldne medisinske tilstander.

Forsknings og utviklingsarbeid om AMC hvor TRS`ansatte har bidratt

Mastergradsarbeider

Funksjon hos voksne med amyoplasi

Sammendrag av mastergradsoppgave. Skrevet av ergoterapeutspesialist Unni Steen.  (2012)

 Artikler og publikasjoner

2015

Amyoplasi: Annerledes, men normal.

Av: Elise Christensen. Publisert i Fontene, Tidsskrift for Fellesorganisasjonen (FO) , Mai 2015

2013

Gain-of-function mutations in the mechanically activated ion channel PIEZO2 cause a subtype of Distal Arthrogryposis

I Norge har prosjektet vært et samarbeid mellom TRS kompetansesenter og de medisinsk-genetiske avdelingene i Bergen og Trondheim. I tillegg har det vært samarbeid med Harvard University og Scripps Institute. Gunnar Houge er førsteforfatter.

Publisert: Procedings of the National Academy of Sciences in the United States of America, 2013. Les også sammendrag i Tidsskrift for den norske legeforening

2012

Amyoplasia; a case report of an old woman                                                  

Av: Gunnar Riemer og UnniSteen. Publisert: Diasability an Rehabilitation, 2012 

Negotiating the discursive spaces of inclusive education: narratives of experience from contemporary Physical Education

Av: Ellen Berg Svendby (TRS) og Fiona Dowling (NIH)                                 

Publisert i: Scandinavian Journal of Disability Research, 2012                 

2011

"Livsløp og aldring - et brukerperspektiv på kompetansesentrene" 
Boken er skrevet i regi av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse i samarbeid med TRS med flere.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.