Virtual Reality

Kan Virtual Reality brukes for å fremme forståelse for hvordan det er å være kortvokst, og hvilke utfordringer det kan innebære?

I dette prosjektet ønsker vi å finne ut om bruk av Virtual Reality (VR) kan være med på å fremme empati, og gi bedre forståelse for utfordringene kortvokste personer kan oppleve i hverdagen.

 
  • Type: Annet forskningsprosjekt/utviklingsprosjekt
  • Ansvarlige: Eirik Wahl Seeberg og Bendik Fjeldstad, TRS
  • Samarbeid med: Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK)
  • Status: Pågående, oppstart høsten 2018.

TRS og NKSD har som målsetting å spre kunnskap om sjeldne diagnoser på mange måter, for mange ulike mottagere, og å teste ut ulike teknologiske måter å gjøre dette på.

I dette prosjektet skal vi lage en VR-film, hvor hovedpersonen er kortvokst. I filmen skal alt foregå i øyehøyden til skuespilleren, som viser fram og reflekterer rundt ulike sider av hverdagen sin. Det ferdige produktet skal kunne sees gjennom VR-briller, slik at man på best mulig måte gis et inntrykk av hvordan hverdagen kan oppleves når man er kortvokst.

Faser i prosjektet

Første del av prosjektet er å lage filmen som beskrevet over. Andre del er å teste ut om det er forskjeller i opplevelse, forståelse og emosjoner hos de som ser filmen via VR og de som ser den på skjerm. Tredje del av prosjektet vil være å ta filmen i bruk i kunnskapsspredning om det å leve med kortvoksthet.

Fant du det du lette etter?