Ny undersøkelse etter 10 år av voksne med antatt Marfans syndrom

Norsk studie om Marfans syndrom, del 2

Denne doktorgradsstudien innebærer ny undersøkelse etter 10 år av voksne med antatt Marfans syndrom. Studien er en oppfølger til Svend Rand-Hendriksens doktorgradsstudie: Norsk studie om Marfans syndrom del 1.

Om prosjektet

Prosjekttype

Doktorgradsarbeid

Status 

Pågående

Ansvarlige

  • Forskningsansvarlig: Oslo universitetssykehus (OUS).
  • Kontaktperson Thoraxkirurgisk avdeling OUS: Arnt E. Fiane.
  • Prosjektleder: Svend Rand-Hendriksen, TRS.
  • Hovedveileder: Svend Rand-Hendriksen, TRS. 
  • Biveiledere: Kirsten Krohg-Sørensen, Benedicte Paus, Cecilie Røe og Odd Geiran, OUS. 
  • Ph.d. kandidat: Thy Thy Vanem, Thoraxkirurgisk avdeling Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo

Formål og hvilken nytte har dette for brukerne av TRS?

Økt kunnskap om Marfans syndrom (MFS), og spesielt om forløp, kan føre til bedre diagnostikk, oppfølging og rådgiving av mennesker med MFS.

Bakgrunn

En forutsetning for å gi råd og behandling er kunnskap om det naturlige og det kliniske forløpet til en tilstand. Dessuten er det viktig å kunne stille riktig diagnose tidlig. Diagnostikk ved MFS er vanskelig. I 2003 til 2004 ble det utført en tverrsnittsstudie av105 voksne med antatt MFS. Alle organsystemer som kan være påvirket ved MFS ble undersøkt hos alle deltakerne.

Metode og målgruppe

Brev ble sendt til deltakere fra den første studien. De som samtykket i deltakelse, ble inkludert i en 10-års oppfølgingsstudie, hvor de samme organsystemene ble undersøkt på nytt. Deltakere som døde i 10-årsperioden er blitt inkludert i analyse om overlevelse og dødsårsaker.

Andre prosjekter tilknyttet denne studien

Data fra studien benyttes også i to andre pågående PhD-arbeider:

  • Lege Tordis Bøker, radiologi
  • Optiker Gunhild Falleth Sandvik, øyesykdommer.

Resultater

Vi håper resultatene fra denne studien kan hjelpe oss til å gi bedre råd og oppfølging til pasienter med MFS og at diagnostikken kan bli bedre.

Studiepopulasjonen er liten, og man kan ikke trekke bastante konklusjoner, men resultatene kan gi oss et bilde på hva som bør forskes mer på, og hva vi evt. kan gjøre av endringer for å forebygge hendelser som forbindes med MFS.

Planen er å publisere artikler i norske og internasjonale tidsskrifter, samt holde foredrag for brukere og fagfolk.

Publiserte artikler

Vanem TT, Svend Rand‑Hendriksen S, Brunborg C, Geiran OR, Røe C. Health‑related quality of life in Marfan syndrome: a 10‑year follow‑up. Health Qual Life Outcomes, desember 2020. 18:376. https://doi.org/10.1186/s12955-020-01633-4.

Vanem TT, Böker T, Sandvik GF, Kirkhus E, Smith HJ, Andersen K, Drolsum L, Lundby R, Røe C, Krohg-Sørensen K, Geiran OR, Paus B, Rand-Hendriksen S. Marfan syndrome: Evolving organ manifestations-A 10-year follow-up study. American Journal of Medical Genetics part A, desember 2019. doi: 10.1002/ajmg.a.61441. [Epub ahead of print].

Vanem TT, Geiran OR, Khrogh-Sørensen K, Røe C, Paus B, Rand-Hendriksen S. Survivial, causes of death, and cardiovascular events in patients with Marfan syndrome. Molecular Genetic Genomic Medicine. 2018 Nov 4. doi: 10.1002/mgg3.489. [Epub ahead of print]

Sandvik GF, Vanem TT, Rand-Hendriksen S, Cholidis S, Sæthre M et al. Ten years reinvestigation og ocular manifestations in Marfan syndrome. Clinical & experimental ophtamology. 2018 Sep 27. doi: 10.1111/ceo.13408. [Epub ahead of print]

Böker T, Vanem TT, Pripp AH, Rand-Hendriksen S, Paus B, Smith HJ, Lundby R. Dural ectasia in Marfan syndrome and other hereditary connective tissue disorders A 10-year follow-up study. Spine J. 2019 Apr 15. pii: S1529-9430(19)30129-9. doi: 10.1016/j.spinee.2019.04.010. [Epub ahead of print]

 

Fant du det du lette etter?