HELSENORGE
Har du ryggmargsbrokk og er 50 år eller eldre?

MMC-studie med voksne over 50.

Kan du tenke deg å delta i studien vår om hvordan det er å være voksen med ryggmargsbrokk?

Hvorfor?
Et mål for oss er å gi gode helseråd, men vi mangler kunnskap om voksne med ryggmargsbrokk. Derfor trenger vi å samle informasjon blant annet om din hverdag og om behovet for helsetjenester.

Hva innebærer det å delta?
Hovedfokus i studien er hvordan du bruker kroppen din.
Deltakelse i studien vil foregå på én dag, og vil tilpasses dine praktiske behov.
Deltakelse medfører ikke utgifter for deg.

Hva får du ut av å delta?
Råd om hvordan du kan ta vare på din helse, og om videre oppfølging. Kunnskapen vi får bidrar til at vi kan gi bedre faglige råd til den enkelte og til fagmiljøer.

Er du nysgjerrig?
Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet, uten at du forplikter deg til å delta ved å ringe oss.

Kontakt oss på telefon: 66 96 90 00.
Kerstin Lundberg Larsen, Spesialfysioterapeut
Ingeborg Lidal, Overlege
Marie Hoff, Overlege


Fant du det du lette etter?