Presentasjon om MMC for FAF studenter

Beitostølen 2018

Foredraget ble holdt av Wenche Frosthammer Wilhelmsen, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sunnaas sykehus september 2018.

Tilhørere var studenter i faget Fysisk Aktivitet og Funksjonshemming (FAF) ved Norges Idretsshøyskole, i praksis på Beitostølen helsesportsenter

Temaene var: TRS –et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne medfødte diagnoser, ryggmargsbrokk (MMC) og Tilpasset opplæring i kroppsøving for elever med ryggmargsbrokk.

Se presentasjonen om MMC og kroppsøving