HELSENORGE
Seminar for fagpersoner i Trondheim

Norsk dysmeliseminar 29-30. november 2018

Norsk dysmeliseminar ble arrangert i Trondheim i November 2018. Arrangør var Nasjonalt fagnettverk for dysmeli. Tema for seminaret var: «Å leve med dysmeli, utdanning og arbeid, behandlingsmuligheter, avansert teknologi og kilder til kunnskap. Hvilke vurderinger gjør vi og hvordan samarbeider vi?»

Illustrasjon Trondheim

Målet med seminaret var nasjonal kompetanseoppbygging og kunnskapsspredning innen dysmelifagmiljøene i Norge.

Programmet var laget av Nasjonalt fagnettverk for dysmeli, etter innspill fra dysmelifagmiljøene i Norge og inneholdt et bredt spekter av tema.

Se programmet

Presentasjoner fra seminaret

Psykososiale forhold

Psykolog Anne Mette Bredahl, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser:  Dysmeli og psykososiale utfordringer, hvordan kan vi som fagpersoner bidra?

Behandling - bendysmeli

Overlege dr.med. Trine Sand Kaastad, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF: Kirurgisk behandling ved bendysmeli når protese blir endelig løsning

Fysioterapeut Gyøngyver Nagy Molvær og ergoterapeut Eli Færevaag Jacobsen, Haukeland Universitetssykehus: Trening og oppfølging av barn med benproteser - samarbeid mellom spesialist-helsetjenesten og primærhelsetjenesten

Spesialtilpasning av ortoser og klær

Ruth Faugstad Øie, dameskredder og ortopeditekniker, Trøndelag ortopediske verksted AS: Med synål og tråd. Spesialtilpasning av ortoser og klær

Avanserte protesehender

Ergoterapeut Eli Færevaag Jacobsen, Haukeland universitetssykehus HF: Avansert protesehånd

Utdanning og arbeid

Ergoterapispesialist Heidi Johansen, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser: Dysmeli, utdanning og yrkesvalg. Hva finnes av forskning? Presentasjon av resultater fra prosjekt om Voksne med dysmeli i Norge 

Anbefalinger for oppfølging

Avdelingsoverlege, ph.d. Kristin Østlie, Sykehuset Innlandet HF:
«Norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt». Presentasjon av arbeidsgruppens arbeid