HELSENORGE

Kurs skolestart 2019 forberedelse

Dette kurset ble arrangert i februar 2019. Kurset var for barn med en av TRS sine diagnoser som starter på skolen høsten 2019, og deres foreldre/ foresatte. 

​Målet med kurset var å forberede barnet og foreldre/foresatte til skolestart og bidra til at overgangen til skolen blir så trygg som mulig.

Kurset gikk gjennom ulike tema rundt skolestart. Deltakerne fikk mulighet til å delta i gruppesamtaler, og anledning til å diskutere ulike spørsmål rundt skolestart med fagpersoner på TRS og andre kursdeltagere. En vesentlig del av kurset var møtet med andre familier i samme livssituasjon. Det var også ulike aktiviteter for barna.

Forberedelse til kurset.

Denne nettsiden har samlet informasjon deltakerne oppfordres til å sette seg inn i før kurset:

 • Filmer (fra andre kilder og filmer TRS har laget).
 • E-læringskurs og nettinformasjon TRS har utarbeidet for foreldre og fagpersoner i skolen og kommunehelsetjenesten.

Det var ikke forventet at alt er gjennomgått på forhånd. Deltakerne valgte det som er relevant for seg og sitt barn.

Nettsiden er tilgjengelig også etter kurset da mye av informasjonen er relevant for foreldre og skoleansatte i prosessen frem mot skolestart. Informasjonen finner du nedenfor, den er sortert etter kursprogrammet for de forskjellige dagene.

Her finner dere en film hvor foreldre snakker om forventninger til skolestart for sitt barn. Barna har en diagnose som hører til TRS kompetansensenter:

 

Mandag: Velkommen. Forberedelse til skolestart.

Tema 1: Velkommen til Frambu. Hvis du og barnet vil vite mer om hva Frambu er kan dere se en film om Frambu.

Tema 2: Forberedelse til skolestart. TRS erfarer at det kan være lurt å starte forberedelser seg i god tid før skolestart. Avhengig av barnets behov er det mange ting som kan være aktuelt å forberede i samarbeid med barnehage, skole og kommunehelsetjenesten.

TRS har laget et skriv med tips til ting som kan være aktuelt å tenke igjennom før skolestart. Mange av disse tingene vil bli diskutert i løpet av kurset.

Senter for sjeldne diagnoser har laget en bok om skolestart for de diagnosene de har ansvar for. Denne kan også ha nyttige tips for barn med andre diagnoser.

Tirsdag: Kroppsøving et fag for alle. Hvordan informere andre?

Tema 1: Kroppsøving et fag for alle

 • Nettinformasjon om kroppsøving:

 • Filmer:

Tema 2: Hvordan informere andre?

 • Filmer:

«Sånn er jeg og sånn er det» (NRK):

 •  Marius har dysmeli
                                                                
 •  Thomas har akondroplasi
                                                                     
 • Rikke har AMC
                                                                 

En dag i rullestol (NRK):

Onsdag: Praktisk tilrettelegging. Å begynne på skolen og være litt annerledes 

Tema 1: Praktisk tilrettelegging av skolehverdagen og tema 2: Å skulle begynne på skolen og være litt anderledes.

Noe av informasjonen under kan være aktuelt å se på. Velg det som er relevant for deg og ditt barn.

E-læringskurs

Kursene er ment for skoleansatte, men kan gjerne også tas av foreldre.

Filmer

For noen diagnoser har TRS laget filmer som kan være aktuelle å se før skolestart, både for skoleansatte og foreldre. Du kan se filmene her:

Nettsider

TRS har i nettinformasjon for de ulike diagnosene også skrevet om barndom og skole. Du finner informasjonen her:


 • Lover og regelverk om skole :

Skolegang og skolehverdag er styrt av mange ulike lover og regelverk, du finner noe av det beskrevet her: 

 • Hjelpemidler og tilrettelegging:

 • Regelverk for tilrettelegging av skolehverdagen


Presentasjoner

Her finner du presentasjoner fra kurset (flere vil komme):

Marfan syndrom skolestart 2019.pdf

MMC tilrettelegging skole 2019.pdf

Tilrettelegging på skolen 2019 generell.pdf

Tilrettelegging i skolen for barn med dysmeli 2019.pdf

Tilrettelegging i skolen skjelettgruppene 2019.pdf

Assistanse - funksjon og roller.pdf

Forventninger og muligheter.pdf

Tilpasset opplæring og spesialundervisning 1.pdf


Fant du det du lette etter?