HELSENORGE

Kurs om forberedelse til skolestart 22 - 25. januar 2018

Dette kurset ble arrangert i januar 2018. Kurset var for barn med en av TRS sine diagnoser som starter på skolen høsten 2018, og deres foreldre/ foresatte. 

​Målet med kurset var å forberede barnet og foreldre/foresatte til skolestart og bidra til at overgangen til skolen blir så trygg som mulig.

Kurset gikk igjennom ulike tema rundt skolestart. Deltakerne fikk mulighet til å delta i gruppesamtaler, og anledning til å diskutere ulike spørsmål rundt skolestart med fagpersoner på TRS og andre kursdeltagere. En vesentlig del av kurset var møtet med andre familier i samme livssituasjon. Det var også ulike aktiviteter for barna.

Forberedelse til kurset.

Det ble denne gangen prøvd ut en ny form for undervisning som ga deltakerne mulighet til å forberede seg før kurset, notere seg spørsmål, tanker og innspill og ta det med til kurset. Vårt ønske var at deltakernes behov og spørsmål var sentrale i kurset.

Denne nettsiden har derfor samlet informasjon deltakerne kunne velge å sette seg inn i før kurset:

  • Filmer (fra andre kilder og filmer TRS har laget).
  • Elæringskurs og nettinformasjon TRS har utarbeidet for foreldre og fagpersoner i skolen og kommunehelsetjenesten.

Det var ikke forventet at alt var gjennomgått på forhånd. Deltakerne valgte det som er relevant for seg og sitt barn.

Nettsiden er tilgjengelig også etter kurset da mye av informasjonen er relevant for foreldre og skoleansatte i prosessen frem mot skolestart. Informasjonen finner du nedenfor, den er sortert etter kursprogrammet for de forskjellige dagene.

Her finner dere en film hvor foreldre snakker om forventninger til skolestart for sitt barn. Barna har en diagnose som hører til TRS kompetansensenter:

 

Mandag: Velkommen. Forberedelse til skolestart.

Tema 1: Velkommen til Frambu. Hvis du og barnet vil vite mer om hva Frambu er kan dere se en film om Frambu.

Tema 2: Forberedelse til skolestart. TRS erfarer at det kan være lurt å starte forberedelser seg i god tid før skolestart. Avhengig av barnets behov er det mange ting som kan være aktuelt å forberede i samarbeid med barnehage, skole og kommunehelsetjenesten.

TRS har laget et skriv med tips til ting som kan være aktuelt å tenke igjennom før skolestart. Mange av disse tingene vil bli diskutert i løpet av kurset.

Les TRS skriv med tips før skolestart

Senter for sjeldne diagnoser har laget en bok om skolestart for de diagnsoene de har ansvar for. Denne kan også ha nyttige tips for barn med andre diagnoser.

Les "Skolestartboka" fra Senter for sjeldne diagnoser

Tirsdag: Kroppsøving et fag for alle. Hvordan informere andre?

Tema 1: Kroppsøving et fag for alle

  • Nettinformasjon:
Kroppsøving i skolen Informasjon om regelverk for kroppsøving (Undervisningsdirektoratet)
  • Filmer (vises også dagen før på Frambu):
Multiple Osteochondromer (MO), tilrettelegging i skolen Hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet i skolen for barn med medfødt benskjørhet (osteogenesis Imperfecta (OI)

Tema 2: Hvordan informere andre?

  • Filmer (vises også dagen før på Frambu):
Å ta i mot et barn med ryggmargsbrokk i skolen, foreldre forteller

«Sånn er jeg og sånn er det» (NRK): Marius har dysmeli
                                                               Thomas har akondroplasi
                                                                Rikke har AMC
                                                                Henrik har ryggmargsbrokk

En dag i rullestol (NRK): Klassekameratene til Helena har fått prøve ut en dag hver i rullestol for å skjønne bedre hvordan hun har det.

Onsdag: Praktisk tilrettelegging. Å begynne på skolen og være litt anderledes 

Tema 1: Praktisk tilrettelegging av skolehverdagen og tema 2: Å skulle begynne på skolen og være litt anderledes.

Noe av informasjonen under kan være aktuelt å se på. Velg det som er relevant for deg og ditt barn.

E-læringskurs

TRS har laget e-læringskurs om skolestart for barn med dysmeli, kortvoksthet og ryggmargsbrokk. Kursene er ment for skoleansatte, men kan gjerne også tas av foreldre. Du kan ta kursene her:

En god skolestart, kurs for ansatte i skolen som skal ta i mot et barn med dysmeli En god skolestart, kurs for ansatte i skolen som skal ta i mot et barn med kortvoksthet En god skolestart, kurs for ansatte i skolen som skal ta i mot et barn med ryggmargsbrokk

Filmer (vises også dagen før på Frambu)

For noen diagnoser har TRS laget filmer som kan være aktuelle å se før skolestart, både for skoleansatte og foreldre. Du kan se filmene her:

Kortvokst og skolestart Dysmeli og skolehverdagen Dysmeli, en informasjonsfilm til lærere, barn med dysmeli forteller Spesialtilpasset skole: Med plass til alle

Nettsider

  • TRS har i nettinformasjon for de ulike diagnosene også skrevet om barndom og skole. Du finner informasjonen her:
Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) Dysmeli Kortvoksthet Marfans syndrom Multiple osteochondromer

Ryggmargsbrokk

  • Lover og regelverk om skole :

Skolegang og skolehverdag er styrt av mange ulike lover og regelverk, du finner noe av det beskrevet her: 

Les om lover og rettigheter i grunnskole og videregående skole.
  • Hjelpemidler og tilrettelegging:

Les om hjelpemidler, regelverk og saksgang for å søke hjelpemidler

Presentasjoner

Noen av presentasjonene fra kurset finner du nedenfor.

Forventninger og muligheter EBS.pdf

Tilpasset opplæring og spesialundervisning_.pdf

Assistanse - funksjon og roller.pdf

Tilrettelegging på skolen 2018 - generell.pdf

Tilrettelegging i skolen for barn med dysmeli - T. Bathen.pdf

Marfan syndrom skolestart 2018 - H. Johansen.pdf

MMC skolstart 2018 - H. Johansen.pdf

Tilrettelegging ved skolestart_MO AMC og kortvokste 2018 til nett.pdf


Sist faglig oppdatert januar 2018.

Fant du det du lette etter?