Organisering

TRS er faglig en del av Nasjonal Kompetansetjeneste for Sjeldne Diagnoser (NKSD), som består av ni sentre for sjeldne diagnoser og en fellesadministrasjon. Sentrene har et felles mandat, gitt av Helse- og omsorgsdepartementet. Samtidig er TRS organisatorisk en del av Sunnaas sykehus HF som en enhet i forskningsavdelingen.

Organisasjonskart

                         Organisasjonskart TRS           

Åpne organisasjonskartet i større versjon (pdf)