Nøkkeltall

Personer med en sjelden diagnose som er registrert ved TRS fra 2014 til 2016

Antall personer fordelt etter diagnosegrupper

​Diagnosegrupper

​2014

​2015

2016

AMC - arthrogryposis multiplex congenita eller liknende tilstander

​139​146150
​Dysmeli - inkludert underdiagnoser ​428​440​456
​EDS - Ehlers Danlos syndrom​460​465​464
EDS eller liknende​ tilstander​28​28​29
​Kortvokste med skjelettdysplasier​257​263​288
​Marfans syndrom​229​227​232
​Marfans syndrom eller liknende tilstander​57​68​77
​MO - multiple osteokondromer/hereditære eksostoser eller liknende tilstander​7​55​73
​ OI - osteogenesis imperfecta​306​312​322
 OI eller liknende tilstander​4​4​4
​Ryggmargsbrokk​428​432​438
Sum

2343   

2440

2533

Underdiagnoser 

TRS har registrert personer med bekreftede, spesifikke underdiagnoser innen alle diagnosegruppene.