Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli.

Sunnaas sykehus
TRS jobber tverrfaglig og med alle aldersgrupper. Kompetansesenteret samler, utvikler og sprer kunnskap.
Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner.
Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og hører hjemme på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Diagnosen er grunnlaget for å bli registrert som bruker ved senteret. 

Tilbud

Ut fra tverrfaglig vurdering tilbys:

  • Rådgivning til bruker, pårørende og fagpersoner gjennom brev eller telefon.
  • Veiledning til lokalt hjelpeapparat og andre fagpersoner i ulike etater i samarbeid med bruker og pårørende, ved møte på hjemstedet, telefon eller videokonferanse.
  • Kurs ved senteret med ulike tema. Kursene er både for brukere og pårørende og/eller fagfolk. Under kurs kan brukere, pårørende og eventuelt fagpersoner bo på senteret.
  • Opphold som tilrettelegges individuelt ut fra den enkeltes behov og i samarbeid mellom bruker og fagpersoner på TRS.
  • Lokale kurs for brukere og/eller fagpersoner arrangeres i samarbeid med lokalt tjenesteapparat.
  • Alle tilbud ved TRS er gratis for brukerne. For å dekke reise til og fra TRS, må bruker selv kontakte Pasientreiser.

Direkte kontakt

Brukere, pårørende og fagpersoner på alle nivå kan ta kontakt med senteret uten henvisning fra lege eller andre. 

Bli bruker hos TRS

For å kunne gi deg råd om din diagnose og sende deg informasjon, trenger vi ditt samtykke til at opplysninger om deg registreres i vårt journalsystem Det er en forutsetning at du har en bekreftet diagnose for å bli registrert som bruker.

Hvordan registrere seg?

For å registrere deg hos TRS må du ta kontakt med oss på telefon 66 96 90 00 (hverdager 10-12 og 13-14). Du kan også sende en e-post til trs@sunnaas.no, så tar vi kontakt med deg. Husk at du ikke skal sende sensitive personopplysninger eller helseopplysninger på e-post. Husk også å melde fra til TRS dersom du endrer adresse, slik at vi får registrert dette.

Hva innebærer det å registrere seg som bruker på TRS?

Ved registrering som bruker hos TRS godtar du at vi kan kontakte deg. Det kan for eksempel være ved tilbud om kurs og informasjon om mulighet til å delta i forskningsprosjekter, pasientregistre og utvikling av våre tjenester.  Du vil alltid kunne takke nei og likevel benytte andre tilbud på TRS.

Ved registrering blir ditt navn, kontaktopplysninger og helseopplysninger registrert i vårt journalsystem.

Du har rett til innsyn i dine journalopplysninger. Du kan be om endring / sletting av opplysninger du mener er feilaktige.

Du kan når som helst gi beskjed om at du ikke ønsker å være registrert som bruker lengre. Du vil da slutte å få tilsendt informasjon fra TRS om aktuelle kurs, forskningsprosjekter og registre.

Det er ingen forpliktelser knyttet til å registrere seg ved TRS, hvor mye du vil benytte deg av tilbudene er opp til deg.

 

 

Medvirkning og samarbeid

Brukermedvirkningen står sentralt i senterets virksomhet. Diagnosegruppenes organisasjoner har i stor grad deltatt i utformingen av TRS. Målet er at brukerne skal ha den kunnskap og innsikt som er nødvendig for å kunne leve et selvbestemt liv. TRS skal ikke erstatte det lokale tjenesteapparatet, men være et supplement til dette. Det innebærer samarbeid mellom brukere, fagpersoner på alle nivå i ulike etater og fagpersoner på TRS.

Hva betyr TRS?

Bokstavene TRS er en forkortelse for Trenings- og rådgivingssenteret, som senteret het da det ble opprettet som et statlig prøveprosjekt i 1992. Driften ble senere permanent og senteret er nå en del av Sunnaas sykehus.

De senere år har oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet til statlige kompetansesentre i større grad fått fokus på forskning og kunnskapsformidling, og trening er ikke lenger en del av senterets oppgaver. Man har allikevel valgt å beholde bokstavene TRS da dette er blitt et merkenavn i bruker og fagmiljøer.

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.