Hva er TRS?

TRS-huset sett fra vestTRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli.
TRS jobber tverrfaglig og med alle aldersgrupper. Kompetansesenteret samler, utvikler og sprer kunnskap.
Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner.
Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og hører hjemme på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Diagnosen er grunnlaget for å bli registrert som bruker ved senteret.            Se antall registrerte brukere ved TRS fra 2015 til 2017 Se hvordan TRS er organisert


Kunnskap

TRS driver kunnskapsinnhenting, fagutvikling, forskning og informasjonsspredning.

Mye særfaglig og tverrfaglig kunnskap er bygget på erfaringer fra møte med brukere og pårørende. Kunnskap hentes fra litteraturen, og ansatte deltar på nasjonale og internasjonale konferanser for å lære og for å bidra med innlegg.

Medvirkning og samarbeid

Brukermedvirkningen står sentralt i senterets virksomhet. Diagnosegruppenes organisasjoner har i stor grad deltatt i utformingen av TRS. Målet er at brukerne skal ha den kunnskap og innsikt som er nødvendig for å kunne leve et selvbestemt liv. TRS skal ikke erstatte det lokale tjenesteapparatet, men være et supplement til dette. Det innebærer samarbeid mellom brukere, fagpersoner på alle nivå i ulike etater og fagpersoner på TRS.

Tilbud

Ut fra tverrfaglig vurdering tilbys:

  • Rådgivning til bruker, pårørende og fagpersoner gjennom brev eller telefon.
  • Veiledning til lokalt hjelpeapparat og andre fagpersoner i ulike etater i samarbeid med bruker og pårørende, ved møte på hjemstedet, telefon eller videokonferanse.
  • Kurs ved senteret med ulike tema. Kursene er både for brukere og pårørende og/eller fagfolk. Under kurs kan brukere, pårørende og eventuelt fagpersoner bo på senteret.
  • Opphold som tilrettelegges individuelt ut fra den enkeltes behov og i samarbeid mellom bruker og fagpersoner på TRS.
  • Lokale kurs for brukere og/eller fagpersoner arrangeres i samarbeid med lokalt tjenesteapparat.

Alle tilbud ved TRS er gratis for brukerne. For å dekke reise til og fra TRS, må bruker selv kontakte Pasientreiser.

Direkte kontakt

Brukere, pårørende og fagpersoner på alle nivå kan ta kontakt med senteret uten henvisning fra lege eller andre. 

Les om hvordan du tar kontakt her

Hva betyr TRS?

Bokstavene TRS er en forkortelse for Trenings- og rådgivingssenteret, som senteret het da det ble opprettet som et statlig prøveprosjekt i 1992. Driften ble senere permanent og senteret er nå en del av Sunnaas sykehus HF.

De senere år har oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet til statlige kompetansesentre i større grad fått fokus på forskning og kunnskapsformidling, og trening er ikke lenger en del av senterets oppgaver. Man har allikevel valgt å beholde bokstavene TRS da dette er blitt et merkenavn i bruker og fagmiljøer.

Les om historien til TRS

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.