HELSENORGE

VR på Arendalsuka

TRS deltar på Arendalsuka med presentasjon av prosjekt om Virtual Reality. I tillegg kan du lære mer om gener, ivaretakelse av søsken og se debatt om sjeldenstrategien.

​Torsdag 15. august er det sjeldne i fokus under årets Arendalsuke. Først blir det en del der aktuelle temaer og prosjekter i sjeldentjenesten blir presentert. Her vil det bli en økt med tittelen «Gener til forbannelse eller velsignelse?» og en presentasjon av SIBS som er et kommunikasjonsverktøy for å ivareta søsken til barn med funksjonsnedsettelser. Til slutt i del en vil TRS presentere prosjektet «Hvordan kan VR fremme empati og forståelse for sjeldne utfordringer?» I dette prosjektet ønsker vi å finne ut om bruk av Virtual Reality (VR) kan være med på å fremme empati, og gi bedre forståelse for utfordringene kortvokste personer kan oppleve i hverdagen.

Prosjektgruppen for VR-film

Prosjektgruppen for VR-filmen består av Hanna Eline Jørgensen, Åsne Hanto og Alexander Karlsen El Younoussi fra Norsk Interesseforening for Kortvokste og Bendik Fjeldstad og Eirik Wahl Seeberg fra TRS.

Virtual Reality (VR) er en datateknologi som lar brukeren oppleve et virtuelt miljø som etterligner virkeligheten. Ved hjelp av VR-briller kan man oppleve verden på nye måter, noe som gjør VR til et oppslukende virkemiddel som kan gi nye erfaringer og perspektiver. Kan det brukes som et viktig verktøy for å fremme empati og forståelse? Du får muligheten til å prøve VR-briller i pausen.

Debatt om sjeldenstrategien

Del 2 har tittelen «Typisk norsk å være god – på sjelden sykdom?». Dette er en paneldebatt som vil ta opp en rekke spørsmål: Hva vil det si at definisjonen for sjeldne diagnoser nå endres fra norske 1:10.000 til europeiske 1:2.000; Skal vi ikke lenger få være best i klassen? Eller skal vi være best på vegne av flere? Hvem skal være med på laget – og hvilke roller skal de spille?

Hvor og når?

Arrangementet blir gjennomført på Thon Hotell Arendal torsdag 15. august kl. 14.30. Er du ikke i Arendal kan du følge med på streaming direkte.