HELSENORGE

Viktig samarbeidspartner for TRS

Habiliteringstjenesten i Nord-Norge stilte mannsterke til informasjonsmøte på TRS. Målet var å sikre en bedre ivaretagelse av pasienter med sjeldne diagnoser.

​Per Wilhelmsen, avdelingsleder på Universitetssykehuset i Nord-Norge planla studietur for alle habiliterinstjenestene i Nord-Norge, og ba om å få besøke TRS. Wilhelmsen er også leder for referansegruppa i NKSD, paraplyorganisasjonen for sjeldensentrene i Norge.

- Hensikten med besøket vårt er å spre kunnskap om TRS blant dem som jobber i habiliteringstjenesten, sier Wilhelmsen.

Reisefølget fikk en innføring i bakgrunnen for TRS og hvordan senteret jobber, og hvilke diagnoser de ivaretar.

Karen Grimsrud, sykepleier på TRS forteller hvordan TRS samarbeider med habiliteringstjenestene i Norge, og om hvordan tidligere prosjekter blant annet for personer med ryggmargsbrokk har vært gjennomført og tenkt videre.

Hun kunne også fortelle deltakerne om arbeidet med et nasjonalt register for denne diagnosen som akkurat er kommet i gang.