HELSENORGE

Viktig konferanse om Marfans syndrom og lignende tilstander

Gry Velvin (Phd, sosionom), Heidi Johansen (Msc, ergoterapeut) og Nina Riise (overlege), deltok i mai 2018 på det 10. internasjonale forskningssymposiet om Marfans syndrom og lignende tilstander i Amsterdam.

Illustrasjon konferanselogo

​Symposiet samlet forskere fra hele verden. Ny og spennende forskning om diagnostikk og behandling av Marfans syndrom og lignende tilstander ble presentert.

TRS gjorde seg bemerket med hele 6 bidrag fra to ulike studier:

Gry Velvin presenterte en muntlig presentasjon og tre postere fra studien «Å leve med Marfans syndrom» (medforfattere Trine Bathen, Svend Rand-Hendriksen, Amy Østertun Geirdal).

Gry Velvin presenterte studien om å leve med Marfans syndrom

Gry Velvin presenterte studien om å leve med Marfans syndrom.

Heidi Johansen og Gry Velvin presenterte to postere fra studien  «Psykososiale forhold hos voksne med Loeys-Dietz' syndrom, vaskulær Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) og andre familiære thorakale aorta aneurismer og disseksjoner (FTAAD)». Les mer om prosjektet på prosjektets nettside.

Heidi Johansen og poster om FTAAD studien

Heidi Johansen og poster om FTAAD studien.