Viktig konferanse om Marfans syndrom og lignende tilstander

Gry Velvin (Phd, sosionom), Heidi Johansen (Msc, ergoterapeut) og Nina Riise (overlege), deltok i mai 2018 på det 10. internasjonale forskningssymposiet om Marfans syndrom og lignende tilstander i Amsterdam.

Illustrasjon konferanselogo
 

​Symposiet samlet forskere fra hele verden. Ny og spennende forskning om diagnostikk og behandling av Marfans syndrom og lignende tilstander ble presentert.

TRS gjorde seg bemerket med hele 6 bidrag fra to ulike studier:

Gry Velvin presenterte en muntlig presentasjon og tre postere fra studien «Å leve med Marfans syndrom» (medforfattere Trine Bathen, Svend Rand-Hendriksen, Amy Østertun Geirdal).

Gry Velvin presenterte studien om å leve med Marfans syndrom

Gry Velvin presenterte studien om å leve med Marfans syndrom.

Heidi Johansen og Gry Velvin presenterte to postere fra studien  «Psykososiale forhold hos voksne med Loeys-Dietz' syndrom, vaskulær Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) og andre familiære thorakale aorta aneurismer og disseksjoner (FTAAD)» 

Heidi Johansen og poster om FTAAD studien

Heidi Johansen og poster om FTAAD studien.