HELSENORGE

"UNG Face IT" er et forskningsprosjekt med ungdom med annerledes utseende

Senter for sjeldne diagnoser ønsker å prøve ut et nettbasert støtteprogram for ungdom med annerledes utseende. De inviterer også personer som er registrert på TRS til å delta.

Senter for sjeldne diagnoser er et senter i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, senteret har i stor grad samme tilbud som TRS, men retter seg mot andre diagnoser.

Senter for sjeldne diagnoser skriver om prosjektet på sine nettsider:

Hva er UNG Face It?

Det er et nytt og spennende nettsted som er laget av eksperter ved Centre for Appearance Research ved University of the West of England, ungdommer og støtteorganisasjonen Changing Faces. Det gir informasjon og tips til ungdom som trenger støtte og råd om hvordan de kan mestre det å leve med en diagnose som er synlig for andre og gjør at de skiller seg ut (f eks pga en spalte, arr eller en hudsykdom). Det inneholder interaktive læringsaktiviteter, illustrasjoner, videoer, lydfiler, bilder og tips fra ungdom med et annerledes utseende. Målet er å bidra til at ungdom føler seg tryggere og finner mer positive løsninger på eventuelle utfordringer.

UNG Face It er tilgjengelig på UNGfaceit.no, men det meste av innholdet (kapittel 1-8) er bare tilgjengelig for ungdom som deltar i prosjektet.

Hva må jeg gjøre?

Du vil få i oppgave å jobbe med UNG Face IT på din egen PC, gjennomføre enkle quiz, morsomme oppgaver og aktiviteter online, og kanskje bli intervjuet av psykologistudent Kristine Becke.

Dersom du er under 16 må dine foreldre si at det er greit at du deltar.

Hvis du har lyst til å delta i dette forskningsprosjektet eller du har lyst til å høre mer er det fint om du kontakter:

Kristine Becke (forskningsassistent)
Mobil: 93 42 75 16
E-post: kristine.becke@gmail.com

Eller prosjektleder og psykolog Kristin Feragen:
E-post: krifer@ous-hf.no

Du kan se en film om rekrutteringen og prosjektet på Senter for sjeldne diagnoser sine nettsider.