TRS: Søsken i koronakrisen

Nytt tilbud til søsken av brukere med sjelden diagnose

Søsken til barn med en sjelden diagnose har egne behov og utfordringer under koronakrisen. Nå får søsken mellom 12 og 16 år tilbud om å møtes via nett.

Bildet er hentet fra Frambu.no

​Korona-pandemien har ført til at mange barn nå er isolert hjemme. Barn med søsken i risikogruppen står i fare for å bli mer isolerte enn andre barn. Frambu ønsker å bidra i ivaretakelsen av disse. Vi tilbyr derfor gruppesamtaler for søsken mellom 12 og 16 år. 

Her finner du mer informasjon om tilbudet, i regi av Frambu (tilbudet er åpent for alle søsken til brukere også de som er registrert hos TRS).

Samtaler for søsken