Nytt tilbud til søsken av brukere med sjelden diagnose

TRS: Søsken i koronakrisen

Søsken til barn med en sjelden diagnose har egne behov og utfordringer under koronakrisen. Nå får søsken mellom 12 og 16 år tilbud om å møtes via nett.

Bildet er hentet fra Frambu.no

​Korona-pandemien har ført til at mange barn nå er isolert hjemme. Barn med søsken i risikogruppen står i fare for å bli mer isolerte enn andre barn. Frambu ønsker å bidra i ivaretakelsen av disse. Vi tilbyr derfor gruppesamtaler for søsken mellom 12 og 16 år. 

Her finner du mer informasjon om tilbudet, i regi av Frambu (tilbudet er åpent for alle søsken til brukere også de som er registrert hos TRS).

Samtaler for søsken