TRS-lege får midler fra Extrastiftelsen

Akondroplasi-forskning nådde helt opp

Overlege Svein Otto Fredwall mottok i dag den gledelige nyheten om at hans doktorgradsprosjekt kan ferdigstilles med full støtte fra Extrastiftelsen.

Fra venstre: Espen Sigurdsen, styremedlem i NiK, Eli Drivdal, Fagsjef Forskning i Extrastiftelsen, Svein Otto Fredwall, Overlege på TRS kompetansensenter, Kristine Juvet, Nestleder i NiK og Åsne Hanto, Leder i NiK.

​Søknaden ble utarbeidet sammen med brukerorganisasjonen NiK (Norsk Interesseforening for Kortvokste),  som søkte står som den formelle søkeren.

Sjekken på 730 000 kroner ble overlevert Svein Otto Fredwall av Eli Drivdal, Fagsjef Forskning i Extrastiftelsen, fredag morgen til stor glede og overrasskelse for hele avdelingen på TRS.
For mottakeren selv var det ekstra spesielt å motta støtten etter å ha søkt om midler 3 år på rad.

Medlemmer fra styret i NiK var også til stede og kunne være stolte av at søknaden de har sendt inn ikke bare bekrefter hvor viktig arbeidet Fredwall gjør er, men at det nå også anerkjennes utenfor Sjeldenfeltet.

Fredwalls doktorgradstudie setter nemlig søkelyset på helsetilstanden til personer med akondroplasi, en medfødt sjelden skjelettsykdom. Til sammen har han så langt undersøkt 70% av norske voksne med denne genfeilen.

- Jeg ble takket være Svein operert i sommer etter at han avdekket spinal stenose hos meg, sier Åsne Hanto, styreleder i NiK

Nettopp spinal stenose er noe som er mer hyppig i gruppen med akondroplasi og kan påvirke funksjon, livskvalitet og helseutfordringer senere i livet om det ikke blir oppdaget og behandlet.

Nestleder i NiK Kristine Juvet er også takknemlig for forskningen Fredwall har valgt å gjøre og sier at hun tror det vil bety mye både for dem men også fremtidige generasjoner.

- Med ny kunnskap vil de som er unge nå kunne få en helt annen oppfølging i helsevesnet, som vil være til fordel både for dem, men også for samfunnet, sier Juvet.

Svein Otto Fredwall var takknemlig og rørt over tildelingen og  ser nå fram til å kunne fordype seg ordentlig i studien sin framover, og skape resultater som skal komme både pasienter og helsepersonell til gode.

79 millioner kroner deles i disse dager ut av Extrastiftelsen til forskningsprosjekter, og hele 116 årsverk lønnes av disse midlene.

- Det var 43 nye prosjekter som fikk midler i 2018, sier Eli Drivdal i stiftelsen, og Fredwall sitt var et av de hun personlig fikk reise ut å overlevere.

- Det er ingen tvil om at dette er noe av det morsomste jeg gjør på jobb, smiler Drivdal.

Det er fremdeles mulig å melde seg som deltaker i studien for personer som er 16 år eller eldre. For mer informasjon se her: Akondroplasistudien