HELSENORGE

TRS arrangerer kurs om arbeidsliv og sjeldne diagnoser

Tema for kurset er erfaringsutveksling, tiltak og virkemidler for å kunne stå i jobb og samtidig ta hensyn til diagnosen.

Mann i rullestol som jobber på pc

​Kurset vil fokusere på tiltak og hensyn som er viktig for at du skal kunne stå i arbeid og utnytte din arbeidskapasitet best mulig. Programmet blir en blanding av eksterne bidrag, samt erfaringsdeling fra personer med sjeldne diagnoser og fra TRS. Det vil også legges opp til gruppesamtaler som gir anledning til å drøfte utfordringer, erfaringer og muligheter.

Les mer om kurset og meld deg på her