HELSENORGE

TRS-ansatt medforfatter på ny fagbok om rehabilitering

Anne-Stine Bergquist Rødberg er forfatter av et kapittel i boken New Dynamics of Disability and Rehabilitation som ble utgitt av forlaget Palgrave Macmillan i august 2019.

​Boken New Dynamics of Disability and Rehabilitation utforsker ulike sider ved medisinsk og yrkesrettet rehabilitering i Nord-Vest-Europa. Boken er skrevet på engelsk, og inkluderer ulike perspektiver fra helsefagene, sosiologien, funksjonshemmingsforskningen og velferdsforskningen. Den diskuterer endringer i roller for pasienter og brukere, omsorgspersoner, fagpersoner og institusjoner.

Disse endringene kan få betydning for hvordan vi tenker om brukermedvirkning, hva fagpersoner har ansvar for, og om sosiale ulikheter i helse.

Anne-Stines kapittel heter: Rehabilitation as a Reformed Governance Technology: Freedom, Constraint, and Concealment, og bygger på kunnskap fra hennes doktoravhandling i helsevitenskap.

Boken lansereres på et seminar på OsloMet 23.08.19