Svein Fredwall disputerer 21. mars

Overlege ved TRS Svein O. Fredwall forsvarer sin doktorgradsavhandling "The Norwegian Adult Achondroplasia Study: A population-based study of medical complications, physical functioning, cardiovascular risk factors, and body composition in adults with achondroplasia".

Publisert 02.02.2022
Sist oppdatert 06.12.2022
Mann på strand, foto

​21. mars disputerer Svein O. Fredwall. Det er mulig både med fysisk oppmøte i auditoriet på UiO, og man kan følge disputasen på Zoom. 

Praktisk informasjon om arrangementet finnes nederst på denne siden.

Du kan også lese mer om prøveforelesningen og disputasen på UiOs nettsider.

Om studien

I denne populasjonsbaserte studien av norske voksne med akondroplasi har Fredwall og medarbeidere undersøkt forekomsten av viktige medisinske komplikasjoner, kartlagt risikofaktorer for hjerte-kar sykdom, og undersøkt kroppssammensetning ved bruk av MR. De har også sett på hvordan fysisk funksjon og daglige aktiviteter påvirkes. I alt deltok 50 personer i alderen 16–87 år, der alle hadde genetisk påvist akondroplasi.

Foto av Svein Fredwall
Studien har vært et samarbeid mellom TRS Kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus, Oslo universitetssykehus, Lovisenberg diakonale sykehus og Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK). Studien er finansiert av Stiftelsen DAM. Hovedveileder har vært førsteamanuensis, ph.d. og inntil nylig fagdirektør ved Sunnaas, Grethe Månum. Biveiledere har vært førsteamanuensis, ph.d. og overlege ved TRS Ingeborg B. Lidal og professor Ravi Savarirayan ved Murdoch Children's Research Institute i Melbourne, Australia.


 


 

Prakti​sk informasjon

Dato: Mandag 21.03.2022

Tid: Prøveforelesning kl.10.15, Disputas: kl 12.15

Sted: Auditoriet i Kreftsenteret på Ullevål sykehus (bygg 11)

Digital deltakelse: Oppkoblingsinformasjon for Zoom finnes på nettsiden til Universitetet i Oslo.

For de som er interessert – hold av datoen!