Studien om helsepolitikk og brukererfaringer er godt i gang

Det er nå gjennomført 39 intervjuer med personer med ulike sjeldne diagnoser. Prosjektlederne vil gjerne si takk til dem som har bidratt så langt.

Gruppe mennesker

​Studiens formål er å utvikle kunnskap om hvordan dagens helsepolitiske føringer kan ha betydning for hverdagslivet til mennesker som lever med sjeldne, medfødte tilstander.

Her er vi nå

Prosjektleder Anne-Stine Røberg forteller: - Vi har nå gjennomført 39 intervjuer med personer med ulike sjeldne diagnoser. Samlet har vi litt over 300 sider med tekst, og en stor jobb venter. Nå begynner arbeidet med analysene.

- Når vi er kommet tilstrekkelig langt med å få oversikt over innholdet, vil vi samarbeide med referansegruppen med brukerrepresentanter om å gi analysene riktige og nødvendige løft, forteller hun.

Takk!

- Vi vil gjerne takke foreningene for god hjelp med å spre informasjon om studien. Det har gjort prosessen med rekruttering av deltakere svært vellykket. Vi fikk på kort tid mange påmeldinger, og kunne gjøre avtaler om intervjuer fortløpende, sier Røberg.

- Vi vil også si tusen takk til dere som har gitt av dere selv, både i tid og av livshistorier. Dere har bidratt med veldig spennende og viktige beretninger og refleksjoner.

Mer om prosjektet

Flere oppdateringer på studien følger, etter hvert som prosjektet skrider frem.

Du kan også lese mer på prosjektsiden.

Prosjektleder Anne-Stine Røberg anne-stine.roberg@sunnaas.no og prosjektmedarbeider Eirik Wahl Seeberg EIRSEE@sunnaas.no