HELSENORGE

Støtte til Virtual Reality-prosjekt

TRS har fått prosjektmidler fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser til et prosjekt der vi ønsker å finne ut om bruk av Virtual Reality (VR) kan være med på å fremme empati, og gi bedre forståelse for utfordringene kortvokste personer kan oppleve i hverdagen.

TRS møter styret i Norsk Interesseforening for Kortvokste for å diskutere prosjektet.

​I prosjektet skal vi lage en VR-film, hvor hovedpersonen er kortvokst. I filmen skal alt foregå i øyehøyden til skuespilleren, som viser fram og reflekterer rundt ulike sider av hverdagen sin. Det ferdige produktet skal kunne sees gjennom VR-briller, slik at man på best mulig måte gis et inntrykk av hvordan hverdagen kan oppleves når man er kortvokst. Prosjektet gjøres i samarbeid med Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK)

Faser i prosjektet

Første del av prosjektet er å lage filmen. Andre del er å teste ut om det er forskjeller i opplevelse, forståelse og emosjoner hos de som ser filmen via VR og de som ser den på skjerm. Tredje del av prosjektet vil være å ta filmen i bruk i kunnskapsspredning om det å leve med kortvoksthet.

– Det er veldig gøy at vi har fått støtte til dette prosjektet. Det gir oss mulighet til å kjøpe inn utstyr, lære oss mer om hvordan vi lager VR-film og gi en kompensasjon til de som hjelper oss i prosjektet. Jeg gleder meg til å komme skikkelig i gang etter juleferien, sier prosjektleder Eirik Wahl Seeberg.