Skriv om førerkort og ryggmargsbrokk

TRS anbefaler at alle med ryggmargsbrokk som ønsker førerkort, tar kontakt med fastlegen for å bli henvist til førerkortvurdering. TRS har laget et skriv for fastlegen om dette temaet.

Førerkort
 

​TRS får mange henvendelser fra personer med ryggmargsbrokk, pårørende og fra fagpersoner angående førerkort.

Det er stor variasjon i kognitiv funksjon blant personer med ryggmargsbrokk. Mange har likevel utfordringer med:

  • mentalt tempo
  • oppmerksomhet
  • reaksjonstid
  • planlegging og organisering

En førerkortvurdering gir evaluering av helsemessig sikkerhet ved bilkjøring. Hensikten er å vurdere om personen er fysisk og kognitivt egnet for å kjøre bil i henhold til helsekravene i førerkortforskriften.

Les mer om dette i skrivet TRS har laget om temaet. Du kan også skrive det ut og ta det med til fastlegen, dersom du har ryggmargsbrokk og planlegger å ta førerkort.