HELSENORGE

Sensormatte for å unngå trykksår testes nå

Den internasjonale STOPP trykksårdagen er 19. november. I disse dager testes SkinProtector ut: En sensormatte som skal forebygge nettopp trykksår. 

Person i rullstol på kontor, holder mobil

​SkinProtector, en sensormatte som skal forebygge trykksår ved å måle og varsle trykk, fukt, bevegelse og varme, er nå under uttesting på Sunnaas sykehus.

Det er Pål-Erik Plaum, spesialsykepleier ved TRS kompetansesenter som er hjernen bak sensormatten. Han jobber til daglig med diagnosen ryggmargsbrokk, hvor han gjennom en studie på risikofaktorer for å utvikle trykksår blant personer med denne diagnosen, fikk ideen til SkinProtector.

-  Jeg er glad for at vi nå er i gang med neste fase av prosjektet. Nå får pasienter testet ut produktet slik at vi kan finne ut hva som må justeres på og hva som fungerer bra, sier Plaum.

Det er pasienter på Sunnaas sykehus som har fått ta i bruk sensormatten i første omgang, men også flere har fått øynene opp for potensialet i denne oppfinnelsen.

- Da jeg presenterte SkinProtector for 500 sykepleiere i høst ble jeg umiddelbart invitert til en ny samling neste år, til e-helsekonferansen. Det ser jeg fram til og håper vi har kommet et skritt nærmere lansering, sier Plaum.

SkinProtector kan brukes i rullestoler. Den er koblet opp mot mobiltelefonen gir brukeren tilbakemelding på når han eller hun bør skifte stilling. Ved å samle informasjon om bevegelse, fukt, varme og trykk som måles gjennom sensortråder i matten, får brukeren beskjed.

- Jeg tror at SkinProtector vil kunne forebygge trykksår og dermed spare brukere for alvorlige helseproblemer, lange opphold på magetralle og samfunnet for store utgifter, sier Plaum som jobbet fram sensormatten med selskapet Devotek.