HELSENORGE

Seminar om hereditære thorakale aortaaneurismer og disseksjoner (HTAAD)

28. til 30. november arrangeres seminar og webinar om disse sjeldne diagnosene. Arrangementer retter seg mot brukerrepresentanter, helsepersonell og forskere fra Norge, Tyskland og Belgia.

Bilde av hjerte

​Målet med seminaret er at deltakerene skal lære mer om de utfordringene man møter med denne pasientgruppen.

Vi får besøk av den amerikanske forskeren og genetikeren, Reed Pyeritz fra University of Pennsylvania, School of Medicine. Pyeritz er en ledende forsker på Marfans syndrom og relaterte diagnoser.

Initiativtaker og arrangør, overlege Nina Riise ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, forteller at programmet er satt sammen for å gi grupper som jobber med disse pasientene en faglig oppdatering på de nye HTAAD-gruppene.

Mandagens program på Rikshospitalet vil belyse det kliniske bildet, diagnostisering, behandling og kirurgiske utfordringer med spesielt fokus på de nye diagnosene i denne gruppen.

Tirsdagen tar spesielt utgangspunkt i diagnosen Marfans: Foredragsholderne fokuserer på diagnostisering og behandling av barn. Tema søvnapne og fatigue blir deretter diskutert etterfulgt av nye anbefalinger og utfordringer ved fysisk aktivitet. Dagen ender med erfaringer fra Tyskland hvor man har sett på rehabilitering av Marfans-pasienter.

Onsdagen har fokus på samarbeid på tvers av land for å bedre tilbudet til pasientene i denne gruppen. Vi forflytter oss til TRS sine lokaler på Sunnaas sykehus. Gjennom et arbeidsseminar er ønsket å lande på internasjonal enighet blant annet om anbefalinger for behandling av barn med Marfans.

Program

Mandag 28.nov. Hereditære thorakale aortaaneurismer og disseksjoner.
Tirsdag 29. nov. Marfans syndrom. Diagnostisering- og behandlingsutfordringer.
Onsdag 30. nov. Arbeidsseminar. Hvordan kan vi jobbe sammen til det beste for pasientene? (ikke webinar)

Seminaret foregår på engelsk og er gratis. Deltakerne får servert lunsj og te/kaffe (inkludert i seminaret) – gi beskjed ved påmelding om evt. allergier. Mandag og tirsdag blir også arrangert som webinar som kan følges fra egen PC.

 

Påmelding

Påmelding til seminar: Påmeldingsfrist 15.11.16.

Kopier teksten under, fyll I detaljer og send e-post til  trs@sunnaas.no

Navn…………….

Yrke…………………

Arbeidssted………….

epost……………….

 

Kryss av for hvilke dager du ønsker å delta:

□Mandag 28.nov. Hereditære thorakale aortaaneurismer og disseksjoner.
□Tirsdag 29. nov. Marfan syndrom. Diagnostisering- og behandlingsutfordringer.
□Onsdag 30. nov. Arbeidsseminar. Hvordan kan vi jobbe sammen til det beste for pasientene?

Lunsj: Har du allergier, behov for vegetarmat eller lignende? Hvis ja, spesifiser…………………………………….

 

Påmelding til webinar: Kopier teksten under, fyll i detaljer og send e-post til

synnove.solberg@sunnaas.no

Kryss av for hvilke dager du ønsker å delta:

□Mandag 28.nov. Hereditære thorakale aortaaneurismer og disseksjoner.
□Tirsdag 29. nov. Marfan syndrom. Diagnostisering- og behandlingsutfordringer.
 

Webinardeltakere vil få tilsendt en e-post med lenke til webinaret. Webinaret vil også ligge tilgjengelig på TRS sine nettsider.


Les hele programmet for seminaret.