HELSENORGE

Samarbeidsmøte om utredning av hypermobilitetstilstander i Norge

​14 september 2017 møttes fysikalskmedisinere fra hele landet for å avklare hvordan vi i Norge skal forstå og praktisere ny EDS klassifikasjon og nye diagnosekriterier for EDS og hypermobilitetstilstander. Leder for EDS foreningen Line Blålid, og fagpersoner fra Sunnaas Sykehus (TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Avdeling for vurdering) var også tilstede.

Overlege og fysikalsk medisiner Fredrik Smith ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Oslo Universitetssykehus ledet møtet.

Det arbeides med å lage informasjon om utredning av hypermobilitetstilstander som skal legges ut på nettsidene til alle universitetssykehusene i landet.

Du kan lese mer om EDS klassifikasjonen her