HELSENORGE

Revidert informasjon om psykologiske forhold ved AMC

TRS har revidert informasjonen om psykologiske forhold ved arthrogryposis multiplex congenita (AMC).

Mange hender som holder sammen, bilde

​Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) er en samlebetegnelse på flere medfødte tilstander hvor stive ledd er en del av bildet. TRS erfarer at mange lever godt med AMC, men at en i perioder også kan oppleve psykologiske utfordringer og behov for støtte.

Her finner du informasjonen om psykologiske forhold ved AMC