HELSENORGE

Revidert informasjon om medisinske forhold ved sjeldne bensykdommer

TRS har oppdatert nettinformasjonen om medisinske forhold (diagnostikk, behandling og oppfølging) ved sjeldne bensykdommer.

Lege forklarer røntgenbilde for mor og barn. Bilde

​Sjeldne medfødte bensykdommer, også kalt skjelettdysplasier (osteokondrodysplasier) er en gruppe arvelige tilstander som først og fremst påvirker ben og brusk. De kan imidlertid også ha en betydelig påvirkning på muskler, sener og leddbånd. Varierende grad av feilstillinger i skjelettet og kortvoksthet er mest fremtredende.

Den nyreviderte informasjonen inkluderer informasjon om utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging av skjelettdysplasiene. I tillegg kan du lese om skjelettets utvikling, hvordan vekst skjer og om navngivning og klassifisering av skjelettdysplasier. Nederst på siden finner du informasjon om aktuelle fag- og brukermiljøer.

Her finner du informasjon om medisinske forhold ved sjeldne medfødte bensykdommer (skjelettdysplasier)