HELSENORGE

Rehabiliteringsopphold på Hauglandsenteret for voksne med MO og Olliers

Haugland Rehabiliteringssenter arrangerer gruppeopphold for voksne med multiple osteokondromer (MO) eller Olliers sykdom 21.april til 11.mai 2022.

Voksne som trener ute, bilde

Hauglandsenteret skriver dette om kurset:

Hovudfokuset under opphaldet vil vere å leve med MO eller Olliers sjukdom som vaksen og ha eit aktivt liv.

Målet med kurs​et er:

  • Å oppretthalde/ betre funksjonsnivå
  • Lære meistrings-strategiar i forhold til dosering av aktivitet og sosial og/eller arbeidsdeltaking
  • Lære trappetrinnsmodell
  • Gje den enkelte positive opplevingar knytt til det å bruke eigen kropp aktivt

Søknad og søkna​dsfrist

Søknad sendes til Hauglandsenteret fra fastlege/ spesialist. Søknadsfrist 15.03.2022.

Les mer om kurset og om hvordan du søker