HELSENORGE

RareSleep-studien er i gang

Vi vet at søvn er viktig for fysisk og psykisk helse, men vi vet lite om det er spesielle sammenhenger ved visse sjeldne diagnoser. Vi er nå i gang med rekruttering av personer med diagnosen multiple osteokondromer (MO) til studien RareSleep.

Illustrasjonsbilde fra rekrutteringsfilmen til RareSleep

​Mer kunnskap trengs slik at vi kan gi bedre og mer tilpasset informasjon om gode søvnvaner. Denne studien kan ses på som en delstudie i et eventuelt større prosjekt om smertemestring og psykisk helse hos personer med MO.

RareSleep er et samarbeidsprosjekt mellom Frambu, UIO, TRS, NMK, SSD, NevSom, OUS og NASPA. RareSleep skal undersøke hvordan voksne med visse sjeldne diagnoser sover (døgnrytme,søvnkvalitet) og om der er sammenheng mellom søvn, smerte og humør.

TRS vil få tilgang på MO-data fra RareSleep og det er planlagt en selvstendig vitenskapelig publikasjon om denne gruppen.

Prosjektet har laget en rekrutteringsfilm for studien som forteller mer om hva som vil skje og hva du kan gjøre hvis du ønsker å delta.

RareSleep - forskning på søvn og smerte ved sjeldne diagnoser from Frambu senter sjeldne diagnoser on Vimeo.