HELSENORGE
22.01.18 - 10.02.18

Opphold på Beitostølen for kortvokste

Beitostølen helsesportssenter arrangerer i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, gruppeopphold for kortvokste barn og ungdom, vinteren 2018. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering på Beitostølen.