HELSENORGE

Opphold på Beitostølen for barn og ungdom med skjelettdysplasier uten kortvoksthet

29. juni til 19. juli 2022 arrangerer Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) opphold for barn og ungdom (5-17 år) med skjelettdysplasier (sjeldne medfødte beinsykdommer) uten kortvoksthet, og som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe.

Barn i kano, bilde

Oppholdet arrangeres i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS). TRS er kompetansesenter for sjeldne medfødte bensykdommer (skjelettdysplasier), dette er en gruppe arvelige tilstander som først og fremst påvirker ben og brusk. De kan imidlertid også ha en betydelig påvirkning på muskler, sener og leddbånd. Varierende grad av feilstillinger i skjelettet og kortvoksthet er mest fremtredende. Les mer om sjeldne bensykdommer hos TRS

Organisering og innhold i oppholdet på Beitostølen

Det intensive, målrettede tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig over en periode på tre uker. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs og utendørs.

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det barnet/ungdommen lar seg motivere for.

Alle barn har med seg egen ledsager, oftest mor eller far, under hele oppholdet. Veiledning og erfaringsutveksling med foresatte for best mulig overføring til aktivitet i hjemmemiljøet, har stort fokus.

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS 13. - 15. juli 2022.

Søknadsfr​ist

Plassene tildeles fortløpende fram til 1.februar 2022.

Les mer om​ oppholdet og om henvisning/ søknad

Mer informasjon finner du på nettsidene til Beitostølen Helsesportsenter