HELSENORGE

Oppdatert informasjon om trikorhinofalangealt syndrom

TRS har oppdatert informasjonen om den sjeldne diagnosen trikorhinofalangealt syndrom.

Et sjeldent menneske i en menneskemengde, illustrasjon

​Trikorhinofalangealt syndrom (TRPS) er en sjelden tilstand med tre beskrevne undertyper (TRPS 1, 2 og 3). TRPS er karakterisert av typiske forandringer i ansiktet, tynn og sparsom hårvekst, typiske bein- og leddforandringer, og mild til moderat grad av kortvoksthet. Ved TRPS type 2 forekommer det i tillegg benete utvekster (exostoser) og noen ganger redusert intellektuell utvikling.

Her finner du oppdatert nettinformasjon om TRPS