Oppdatert informasjon om søknad om bilstønad fra NAV

NAV har oppdatert sine sider med informativ informasjon om søknad om bilstønad og spesialutstyr for tilpasning av bil. Derfor har TRS oppdatert  sin veileder til søknad om bilstønad.

Bilde av person med bil og førerkort

Denne veiledningen er ment til søkeren selv og til fagpersoner (ergoterapeut, fysioterapeut og fastlege) som er delaktige i bilsøknader for personer med sjeldne diagnoser som TRS er kompetansesenter for. Disse tilstandene medfører i tillegg til bevegelsesproblematikk også andre spesielle og mindre kjente forhold som kan påvirke behovet for bil og tilpasning av bil.

Veiledningen gir gode råd om forhold det er viktig å begrunne godt både for søkeren selv og aktuelle fagpersoner.