HELSENORGE

Oppdatert informasjon om Robinows syndrom

TRS har oppdatert nettinformasjonen om den svært sjeldne diagnosen Robinows syndrom.

Illustrasjon av et sjeldent menneske i en folkemengde

​Robinows syndrom er en svært sjelden, arvelig bensykdom (skjelettdysplasi) som påvirker utviklingen av mange deler av kroppen, spesielt skjelettet. 

Tilstanden deles inn i to undertyper som kan skilles fra hverandre ved hjelp av alvorlighetsgrad på symptomer og funn samt arvemønster; en recessiv (vikende) arvelig type og en dominant arvelig type.  

Begge undertyper av Robinows syndrom er svært sjeldne. Forekomsten er ukjent, men man antar at det er færre enn 1 person per  en million innbyggere. ​

Her finner du nettinformasjonen om Robinows syndrom