HELSENORGE

Oppdatert informasjon om psykologiske forhold ved kortvoksthet

TRS har oppdatert nettinformasjonen om psykologiske forhold ved sjeldne bensykdommer med kortvoksthet

Kortvokst mann som går på stranden, bilde

​Å leve med en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi) som innebærer kortvoksthet kan påvirke en persons liv på mange måter; biologisk, psykologisk og sosialt. Disse forholdene varierer fra person til person og på ulike tidspunkt i livet for en og samme person.

Det finnes relativt lite kunnskap om psykisk helse og livskvalitet hos voksne kortvokste. Derfor starter TRS i disse dager en studie om dette. Dette finner du også informasjon om på siden om psykologiske forhold ved kortvoksthet.

Her finner du informasjonen om psykologiske forhold ved kortvoksthet