HELSENORGE

Oppdatert informasjon om multippel epifyseal dysplasi

TRS har oppdatert informasjonen om den sjeldne diagnosen multippel epifyseal dysplasi (MED).

DNA spiral, illustrasjonsbilde

​Multippel epifyseal dysplasi (MED) er en av de vanligste former for sjelden medfødt bensykdom (skjelettdysplasi). MED kan føre til mild grad av kortvoksthet og varierende grad av leddplager. Det er per 2021 beskrevet syv undertyper av multippel epifyseal dysplasi (MED).

Her finner du oppdatert nettinformasjon om multippel epifyseal dysplasi