Helsenorge

Oppdatert informasjon om fysisk funksjon, aktivitet og trening ved sjeldne diagnoser med skjelettforandringer, med og uten kortvoksthet

TRS har oppdatert informasjonen om fysisk funksjon, aktivitet og trening for kortvokste. Siden har fått ny adresse og teksten er utvidet til også å omfatte diagnoser med skjelettforandringer (skjelettdysplasier) uten kortvoksthet.

Bilde av kortvokst mann på tur ved sjøen

​Det finnes mange ulike sjeldne diagnoser med skjelettforandringer (skjelettdysplasier). Noen har kortvoksthet som et symptom, andre ikke.

Mange diagnoser har i mer eller mindre grad avvikende kroppsproporsjoner. Avhengig av diagnose varierer det hvilken del av kroppen og skjelettet som er påvirket. Den fysiske funksjonen påvirkes av hvor i skjelettet endringen forekommer.

Den oppdaterte nettinformasjonen beskriver hvordan den fysiske funksjonen kan være påvirket ved ulike skjelettdysplasier. Du får også råd om fysioterapi, fysisk aktivitet og trening.

Les om fysisk, funksjon, aktivitet og trening ved skjelettdysplasier (med og uten kortvoksthet)