HELSENORGE

Oppdatert informasjon om fysisk funksjon, aktivitet og trening ved FD / MAS

TRS har nå oppdatert informasjonen om fysisk funksjon, aktivitet og trening ved fibrøs dysplasi (FD) og McCune-Albrights syndrom (MAS).

Illustrasjonsbilde av mennesker som trener

​Fibrøs dysplasi (FD) og McCune-Albrights syndrom (MAS) er sjeldne arvelige bensykdommer. FD/MAS påvirker den fysiske funksjonen i varierende grad gjennom ulike faser i livet. Grad av funksjonsnedsettelse henger sammen med hvor mye fibrøst vev du har i kroppen. Personer med disse tilstadene har behov for og nytte av fysioterapi og tilpasset fysisk aktivitet og trening. Dette kan du lese om i den nyreviderte nettinformasjonen fra TRS.

Her finner du informasjonen om fysisk funksjon, aktivitet og trening ved fibrøs dysplasi og McCune-Albrights syndrom