HELSENORGE

Oppdatert informasjon om fysisk funksjon, aktivitet og trening ved AMC

TRS har oppdatert nettinformasjonen om fysisk funksjon, aktivitet og trening ved arthrogryposis multiplex congenita (AMC) .

Illustrasjonsbilde av mennesker i fysisk aktivitet

​Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) er en samlebetegnelse på flere medfødte tilstander hvor stive ledd er en del av bildet. Personer med AMC kan ha veldig varierende fysisk funksjon. Både armer, ben og kjeve kan være påvirket.

Både barn og voksne kan ha behov for oppfølging av fysioterapeut, og ha nytte av tilrettelagt fysisk aktivitet og trening.