Oppdatert informasjon om dagliglivet med FD/MAS

TRS har oppdatert informasjonen om dagliglivet ved fibrøs dysplasi og McCune-Albrights syndrom (FD/MAS)

Publisert 17.06.2022
Sist oppdatert 06.12.2022
Illustrasjon av mann i daglige aktiviteter

​Fibrøs dysplasi (FD) og McCune-Albrights syndrom (MAS) er sjeldne, medfødte tilstander. Ved fibrøs dysplasi erstattes normalt benvev med fibrøst vev. Personer med MAS kan i tillegg til fibrøs dysplasi også ha forstyrret hormanbalanse. Mennesker med FD/MAS kan leve gode liv med aktivitet, utdanning, jobb og familieliv, men diagnosen kan påvirke dagliglivet. 

På den oppdaterte nettsiden finner du  tips og råd om tilrettelegging i ulike arenaer i dagliglivet (barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning, arbeid og fritid. Dette kan være nødvendig for å leve et aktivt liv med FD/MAS. Informasjonen kan være nyttig for fagpersoner, personer med FD/MAS og deres pårørende.

Her finner du informasjon om dagliglivet med FD/MAS