Oppdatert informasjon om dagligliv ved sjeldne diagnoser med skjelettforandringer og kortvoksthet

TRS har oppdatert informasjonen om "Dagligliv" (barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning, arbeid og fritid) ved sjeldne diagnoser som innebærer skjelettforandringer og kortvoksthet.

 

Illustrasjon av dagliglivssituasjoner
Illustrasjon fra Shutterstock, situasjoner fra dagliglivet

​Det finnes mange ulike sjeldne diagnoser med forandringer i skjelettet (skjelettdysplasier), flere av disse innebærer også kortvoksthet. De fleste med en diagnose som innebærer kortvoksthet klarer seg bra i det daglige og lever liv med vanlige livshendelser.

Mange opplever imidlertid en del praktiske problemer, spesielt i det offentlige rom, som er tilpasset til personer med gjennomsnittlig kroppshøyde.  

Den oppdaterte nettinformasjonen inkluderer nå informasjon fra to gamle nettsider (dagliglivet + barnehage, grunnskole og videregående skole ved kortvoksthet).  Du finner informasjon om mulige utfordringer i ulike livsfaser samt gode tips og forslag til løsninger.