HELSENORGE

Nye anbefalinger for undersøkelser av spedbarn med dysmeli

Anbefalt utredning av nyfødte med reduksjonsdeformiteter (dysmeli) er en ny veiledning for leger. Den er skrevet i et samarbeid mellom legespesialister fra TRS kompetansesenter og universitetssykehusene i Norge.

​Alle nyfødte med dysmeli (reduksjonsdeformiteter) skal undersøkes grundig, blant annet med tanke på at de har en økt risiko for flere medfødte misdannelser. Anbefalingene for leger inneholder litt om hvor mange barn som blir født med reduksjonsdeformiteter, årsaker, anbefalte undersøkelser, oppfølging og ressursmiljøer for diagnosegruppen dysmeli i Norge.

Anbefalingene ligger på våre nettsider.