HELSENORGE

Ny oversiktsartikkel om akondroplasi

I denne artikkelen beskrives funnene fra et systematisk litteratursøk etter vitenskapelige artikler om voksne med akondroplasi.

Kortvokst mann ved sjøen
Bilde: Shutterstock

​Artikkelen er del av doktorgradsprosjektet til overlege på TRS,  Svein Otto Fredwall. Den er pulisert i Clinical Genetics, mars 2019.

Du kan lese artikkelen og et kort sammendrag på norsk her.